Proiectul de reabilitare a cișmelei a fost elaborat de către arhitectul Ion Andrusceac.

Acest proiect este susținut de către PNUD Moldova, Î.M. ”Apă-Canal”, Fundația Culturală Europeană, și comunitatea de locuitori din zona parcului.

12

Date generale

Proiectul este parte componentă a proiectului general de reabilitare și revitalizare a scuarului, aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Ivan Zaikin din Chișinău.

Acest spațiu verde face parte din centrul istoric al orașului Chișinău și prin urmare intră în aria de protecție a monumentelor istorice. Chiar dacă parcul are statut de spațiu public și de arie protejată, acesta se află într-o stare de abandon degradând constant. Atât infrastructura destinată locuitorilor din jurul parcului (teren de joacă pentru copii, teren de sport, cișmea) cât și arterele pietonale din acest spațiu verde au rămas neschimbate încă din perioada sovietică continuând să degradeze până în prezent.

 

 

3

Starea actuală

Cișmeaua de pe teritoriul parcului Zaikin, fiind proiectată aproximativ în prima jumătate a sec. XX, a constituit un punct de alimentare continuă cu apă potabilă pentru locuitorii din zonă. Dat fiind faptul că infrastructura de apă potabilă se afla abia la început de dezvoltare, oamenii din zonă foloseau zilnic cișmeaua atât pentru necesități gospodărești cât și pentru alimentație. Cu timpul, odată cu dezvoltarea rețelei de apă potabilă și racordarea fiecărui locuitor la ea, cișmeaua a rămas în paragină.

 

5.jpg

 

Propunerea de înlocuire a cișmelei existente cu una nouă este fondată pe câțiva piloni de bază:

  1. Păstrarea memoriei colective a comunității și readucerea la viață a unui simbol uitat care pe vremuri constituia o necesitate vitală pentru comuniate, și respectiv crea o legătură între membrii ei.
  2. Rezolvarea problemei apei potabile în zonă prin instalarea unui bovuar care va asigura cu apă potabilă și gratuită pe toți locuitorii zonei, dar și pe cei în tranzit. Actualmente se constată atât în zonă cât și în restul urbei lipsa unei surse continue de apă potabilă. Singura sursă fiind procurarea apei în spațiile comerciale.
  3. Sporirea confortului termic și confortului fonic în parcul Zaikin. Este cunoscut faptul că în jurul oricărei surse de apă se creează un climat prielnic pentru odihnă atât din punct de vedere termic (în perioada caldă a anului) cât și sonor (apa curgătoare – ca și metodă terapeutică de relaxare).

6

7891011121314

Publicitate